HOMOSEXUALITY IS NOT ASOCIAL WESTERN IMPERIALISM TO AFRICA

HOMOSEXUALITY IS NOT ASOCIAL WESTERN IMPERIALISM TO AFRICA

Over the last six months several orthodox-Christian and Islamic governments in Europe, Africa and Asia have indicated, that we shouldn’t expect any change in their attitude regarding homosexuality (LHBTQI). This doesn’t make Stichting Secret Garden in Amsterdam very happy, to put it mildly.

Russia accepted a law that prohibits ‘gay propaganda’. The Gulf States will deny LGBT people permission to enter their countries based on a medical test, which has been developed by Kuwait. In Brunei a ten years prison sentence was already in force, now a new law allows the death penalty by stoning. In Nigeria same sex relations were already illegal and at the beginning of this year president Museveni signed a new Anti-gay Law by which a lifelong sentence can be effected. In short, the developments in these countries are frightening.
The LHBT community are persecuted or killed everywhere, especially also in Uganda. A year ago Secret Garden received a large group of LGBT refugees from Uganda in search of a safe haven. These refugees united in Uganda Gay on the Move (UGOM).

On Tuesday June 10th Stichting Secret Garden, UGOM and the Wereldhuis Amsterdam organize a debate on the new Anti-gay Law in Uganda. In this debate the safety and the human rights of LHBT people are the central topic. We invited a variety of speakers and experts on the subject. Politicians too will participate.

Date: Tuesday June 10th
Time: From 5 p.m. until 8 p.m.
Location: Nieuwe Keizersgracht 1A 1018 DR Amsterdam

The program will be announced a.s.a.p.

Nederlandse versie

In de laatste zes maanden hebben verschillende orthodox-christelijke en islamitische regeringen in Europa, Afrika en Klein-Azië duidelijk aangegeven, dat we geen positieve veranderingen hoeven te verwachten in hun houding ten aanzien van homoseksualiteit (LHBTQI). Van dit bijna dagelijkse nieuws wordt Stichting Secret Garden niet vrolijk.

Rusland heeft een wet aangenomen die het verspreiden van ‘homoseksuele propaganda’ verbiedt. De Golfstaten zullen LGBT’ers toestemming onthouden om het land binnen te komen op basis van een medische test, die door Koeweit is ontwikkeld. In Brunei bestond al langer een gevangenisstraf tot tien jaar; nu is er sinds kort een nieuwe strafwet van kracht waarin homoseksualiteit bestraft wordt met doodstraf door steniging. In Nigeria zijn relaties tussen personen van hetzelfde geslacht strafbaar en begin dit jaar heeft president Museveni van Oeganda de nieuwe Anti-Homowet getekend, waarin een levenslange straf staat op homoseksualiteit. De ontwikkelingen rondom de rechten van homoseksuelen in deze landen zijn dus beangstigend.
LHBT’ers worden overal vervolgd of vermoord, vooral in Oeganda. Secret Garden heeft een jaar geleden een grote groep LHBT’ers uit Oeganda ontvangen die hun land zijn ontvlucht, op zoek naar een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn. Zij hebben zich verenigd in Uganda on the Move (UGOM).

Stichting Secret Garden, de UGOM en het Wereldhuis Amsterdam organiseren op dinsdag 10 juni een debat over de nieuwe Anti-homowet in Oeganda. Hierin staan de veiligheid en de rechten van LTHBT’ers centraal. Wij hebben diverse sprekers en deskundigen voor dit debat uitgenodigd en ook politici nemen deel.

Datum: dinsdag 10 juni 2014
Tijd: 17.00 uur tot 20.00 uur
Locatie: Nieuwe Keizersgracht 1A 1018 DR Amsterdam

Het programma wordt z.s.m. bekend gemaakt.

By UGOM, Stichting Secret Garden and Wereldhuis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s